неделя

Курс / 2017

Квалификационен курс 
за „Ръководители на танцови и вокални състави за автентичен фолклор”

24 юни – 1 юли 2017 г.
За всички, които искат да се потопят в дебрите на българския фолклор.
Курсът традиционно се провежда всяка година в края на месец юни.
На успешно завършилите се издава удостоверение за завършен квалификационен курс.
В рамките на една седмица участниците в курса имат възможност, да получат знания и умения в областта на:
• Българският танцов фолклор;
• Организация на репетиционната дейност на колектива;
• Умения при сценичната адаптация на фолклорния материал;
• Изисквания свързани със стиловите особености на местния фолклор;
• Пресъздаване на традиционни обреди и обичаи.
На успешно завършилите се издава удостоверение за завършен квалификационен курс.
Курсът се провежда всяка година в края на юни месец.
Цена на курса: 390 лв.
Разходите за нощувки и храна са за сметка на участниците. Университетът разполага с хотелска база и заведение за хранене.
Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки: ТБ „Общинска банка“ АД BIC: SOMBBGSF IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева; IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро (за чуждестранни студенти)

В платежния документ се посочват: Име, презиме, фамилия на кандидата; ЕГН и изрично се изписва: “Такса за участие в курс за Ръководители на вокални и танцови състави за автентичен фолклор”.
Повече информация на:
0887 / 207 572 доц. д-р Мария Кърджиева
m_kardjieva@abv.bg
0899 / 938 333 ас. Ивайло Иванов
ivanov.vfu@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар